Redema Case Kedjan

Kedjanab.se

Kund: Kedjan AB

Redema fick uppdraget att producera Kedjans nya webbplats, ett uppdrag som innefattade både formgivning och programmering. Den nya webbplatsen har ett nytt upplägg som gör det enklare för kunden att hitta rätt produkter.